Cuenca sorozat

Valami játékosság és természetszerűség van a régi spanyol városokban. Játszottam a vonalakkal és formákkal, az akvarellel, és a tetők jellegzetes mintázatát helyi újságok hasábjaival imitáltam. Most, az évek távlatából tűnik csak fel, hogy az időt úgy ejtik fogságba az újságkivágások részetei ahogy a házak formája, részletei, egymáshoz való viszonyuk őrzi a múlt nyomait.

KÉPZELETBŐL
REKONSTRUÁLT
ÓGÖRÖG JÁTÉKSZER

hintakentaur

/Fodor Ákos/